Er oppbevarings- og vedlikeholdsrutinene dine gode nok?

Er oppbevarings- og vedlikeholdsrutinene dine gode nok?

Feilfri næringsmiddelproduksjon hviler ikke bare på valget av smøremidler og oljer – kvaliteten på rutinene er minst like viktig. Hvordan sikrer du at dine holder mål?

De aller fleste produksjonsbedriftene i næringsmiddelindustrien har god kontroll på smøremidler og oljer. Rutinene er som regel godt innarbeidet, internkontrollene hyppige og det generelle fokuset på hygiene solid.

Likevel dukker det stadig opp saker om bøter, tilbakekalling av produkter og tilsvarende riper i lakken i produksjonsmiljøer hos alt fra fisk og kjøtt til bryggeri og meieri. Vi tror heldigvis dette er unntak som bekrefter regelen om at norsk næringsmiddelproduksjon i all hovedsak går trygt og sikkert for seg.

Men bak fasaden av vellykket og matsikker produksjon, ligger det mye arbeid. Og det arbeidet ønsker vi å bidra til å forenkle, nærmere bestemt med konseptet Enklere Lager.

 

Hva kan Enklere Lager bidra med?

Som en del av Enklere Lager-konseptet, i tillegg til de blå skapene du slipper å rydde selv, får du besøk av en representant fra Relekta minst en gang i året. Der foretar vi en kontroll i fire ulike fasetter, og gir deg tilbakemelding på om:

  • Produktene er registrert og kontrollert opp mot H1-databaser
  • Sikkerhetsdatabladene er lett tilgjengelig for alle brukere
  • Dere har – og følger – bedriftens vedlikeholdsrutiner
  • Produktene er forsvarlig oppbevart i H1-produktlager og skap

Å få huket av på disse gir økt sikkerhet for alle – både produsent og forhandler. Målet er å redusere risikoen for forurensning av næringsmidler, som håndteres og behandles i lokaler og utstyr på arbeidsplassen, til et minimum.

Slik sørger SinkabergHansen for effektiv matfiskproduksjon

 

En god natts søvn med Enklere Lager

En ekstern, objektiv internkontroll fra Relekta gir flere fordeler. For det første er tilbakemeldingene en fin syretest av rutinene dine før faktiske kontroller, som for eksempel fra Mattilsynet. De gir en pekepinn på om rutinene holder mål, og om du kan eller bør rette på noe før myndighetene kommer på besøk.

Vi erfarer også at besøket fra Relekta bidrar til å holde de ansatte på tå hev, og ta et mer aktivt eierskap til rutinene sine. At flere har interesse av at systemet holder og rutinene følges, gir gode ringvirkninger i produksjonen for øvrig. Det kan derfor være en solid kulturbyggende aktivitet.

Dessuten vil du spare både tid og kostnader som følge av å ha en god rigg for oppbevaring, håndtering og bruk av smøremidler og oljer. Når rutinene sitter og følges etter hensikten, jobber også produksjonsmiljøet ditt optimalt. Derfor er ikke bare internkontrollene fra Relekta et forebyggende tiltak mot skraper, men også et prestasjonsfremmende konsept.

For fabrikksjefen, vedlikeholdsansvarlig eller teknisk leder er imidlertid målet vårt klinkende klart: at du skal kunne sove godt om natten, vel vitende om at rutinene holder mål også uten deg.

 

New call-to-action