Slik sørger SinkabergHansen for effektiv matfiskproduksjon

Slik sørger SinkabergHansen for effektiv matfiskproduksjon

SinkabergHansen slaktet i 2022 over 57.000 tonn med fisk, og prognosene for 2023 viser en oppgang til hele 86.000 tonn! En av nøklene til effektiv og næringsmiddelgodkjent produksjon er robuste smøremidler.

Det er ikke uten grunn at de flotteste restaurantene over hele verden spesifiserer at laksen de serverer er norsk. Og det er heller ingen tilfeldighet; i tillegg til fantastiske oppdrettsforhold, er kravene som stilles til norsk matfiskproduksjon blant de strengeste i verden.  

Et av konsernene som driver denne stolte tradisjonen fremover, er SinkabergHansen. De har siden 1977 levert, som de sier selv, «Full kontroll fra smolt til laksefilet». I 2021 åpnet de den nye Laksefabrikken, som består av slakteri- og filet-avdelinger. 

Vi har tatt en prat med teknisk leder på Laksefabrikken, Halle Løvmo, som har det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold.

 

Høye krav til renhold for matprodusenter

På Laksefabrikken produserer SinkabergHansen høykvalitets matfisk i to fulle skift. For at disse to skiftene skal kunne levere optimalt, må vasketeamet jobbe presist og effektivt på timene som gjenstår av døgnet.

Og det gjør de. Femten renholdsarbeidere spyler ned hele fabrikken og legger på vaskemiddel og desinfeksjon, før de spyler hele fabrikken igjen. Ingenting overlates til tilfeldighetene – fabrikken skal skinne før morgenskiftet skal på igjen.

Nedvasken er uhyre viktig for å opprettholde ren produksjon, men enkelte elementer i maskinparken bør helst ikke spyles bort. Dersom maskinparkens smøremidler ikke er motstandsdyktige mot vaskemidlene og desinfeksjonen, forsvinner disse i vaskeprosessen. Dette vil, ifølge Løvmo, føre til mer vedlikehold, og i verste fall driftsstans:

– Med skift fra 05.00 til 00.00 har vi ikke tid til oljebytte og smøring hele tiden. Vi sparer mye tid og drift på at smøremidlene fra Relekta er sterke nok til å stå imot kjemien som brukes til nedvask og desinfisering. Dette gir oss lengre vedlikeholdsintervaller, og hjelper oss med å ta vare på maskinparken.

aFabrikkenLogo


H1-sertifiserte smøremidler er eneste farbare vei

Det er vel og bra at smøremidlene som bidrar til å holde produksjonen i gang, er resistente mot SinkabergHansens grundige nedvask. Men kravene som stilles til matprodusenter innebærer også at de skal være næringsmiddelgodkjente.

For å holde seg innenfor den internasjonale standarden for næringsmiddelforedling, BRC, må man bruke nettopp næringsmiddelgodkjente produkter. For SinkabergHansen betyr dette at de kun kan bruke smøremidler med sertifiseringen H1 – og dokumentere det.

SinkabergHansen har egne kvalitetsansvarlige som sørger for at den sømløse produksjonen holder seg innenfor krav og reguleringer. Løvmo anerkjenner imidlertid verdien i å ha en leverandør som deler dette fokuset.

– Mange leverandører kan levere H1-produkter, men ikke alle vet hva det egentlig er. Relekta har i tillegg stålkontroll på hvordan H1 skal brukes og dokumenteres i praksis. Det er åpenbart at de har erfaring fra felt på dette området, betrakter Løvmo.

 

Ikke bare en leverandør av smøremidler

– Det er mange smøremiddelselgere der ute som bare skal selge. Her opplever vi at Relekta skiller seg merkbart ut med både kunnskap og tilgjengelighet. Vi sparer mye tid på å ringe til Relekta, og de svarer raskt på e-post, fortsetter Løvmo om samarbeidet.

Løvmo og fabrikken tilgjengeliggjør mye tid og ressurser på å ha en leverandør som forstår bransjen og hverdagen. Han er åpen om at Relekta ikke er billigst i klassen, men har til gode å finne en leverandør som gir den samme verdien totalt sett.

– Relekta vinner ikke nødvendigvis på pris alene, men vi kommer godt ut på plussiden når du regner med timer i fabrikken. Lavere kvantum av produkter, lengre holdbarhet og mindre vedlikehold gir oss store besparelser, mener han.

Ifølge Løvmo gir det også en trygghet å vite at man har en proaktiv sparringspartner på smøremidler, som holder seg oppdatert på både produkt, krav og drift. Han presiserer også at rådgiverne fra Relekta aldri synser, og er ærlige om eventuelle usikkerheter:

– Relekta brenner for faget, og har yrkesstolthet til fingerspissene!


Enklere Lager på den nye Laksefabrikken

Samarbeidet mellom SinkabergHansen og Relekta strekker seg langt tilbake i tid – lengre enn de 16 årene Løvmo har jobbet for sjømatselskapet. Men da den nye fabrikken på Marøya sto klar i 2020, ble det enda større behov for en solid leverandør av smøremidler.

Her kommer konseptet Enklere Lager inn i bildet – de etter hvert velkjente blå skapene du slipper å rydde selv. Løvmo og gjengen hos SinkabergHansen har nylig tatt i bruk løsningen, men han innrømmer at entusiasmen ikke sto i taket til å begynne med.

– Vi var en smule skeptiske til at dette ville være et salgstriks for å selge mer, at de skulle overfylle skapene til enhver tid med produkter vi ikke nødvendigvis trengte. Skepsisen viste seg heldigvis å være malplassert, forteller Løvmo.

Konseptet er ganske enkelt: SinkabergHansen slipper å holde styr på produkter de har, ikke har, eller er i ferd med å gå tomme for. Den jobben tar Relekta seg av. For Løvmo har dette vist seg som en tidsbesparende og tillitsvekkende løsning, og han ser positivt på fortsettelsen:

– Det at vi slipper å sette oss ned å bestille, men heller bare godkjenner det Relekta leser av og foreslår, sparer oss for mye tid. Tilliten til Relekta som leverandør gjør at vi alltid har det vi trenger, og det er så lettvint at vi vurderer slike skap flere steder i fabrikken, avslutter han.

 

New call-to-action