Miljøet og maskinparken tjener på vedlikeholdsprodukter av høy kvalitet

Miljøet og maskinparken tjener på vedlikeholdsprodukter av høy kvalitet

Visste du at noe av det beste du gjør for miljøet også er gunstig for bunnlinja? 

Bygg- og anleggsbransjen er under press for å kutte avfall og utslipp. Det er ikke småtterier det er snakk om: For eksempel har Oslo kommune som mål å redusere utslippene fra bygg- og anleggsoppdrag med 95 prosent innen 2030.

Utslippsmålet innebærer krav om fossilfrie anleggsplasser, noe landets største kommune for lengst er godt i gang med. Men det grønne skiftet skjer ikke bare vi bytter energibærer.  Knapphet på fornybar energi betyr at vi må bruke mindre av den

Da er godt vedlikehold av maskinparken noe av det som virkelig monner. 

 

Vedlikeholdsprodukter av høy kvalitet sparer energi og ressurser

Som vi har sagt før, handler drivstofføkonomi om minst mulig motstand. En anleggsmaskin består av et utall bevegelige deler, og hver og en av dem bør ha gode arbeidsforhold. Det får de dersom du gjennomgående bruker vedlikeholdsprodukter av høy kvalitet. Men vet du hvor det er aller mest å hente?Reduser bruken av smørefett til en brøkdel

Anleggsmaskiner krever mye smørefett, og ekstra mye dersom kvaliteten er så som så. Det er ikke uvanlig å bruke 100–150 patroner på én gravemaskin – per år! Bytter du til et smørefett av høy kvalitet, vil du kunne redusere forbruket helt ned til 20 prosent av dette, altså 20–30 patroner per år. 

Høyere smørefilmstyrke og bedre vannresistens lar produktet bevare de nødvendige egenskapene lenger, og sørger for at massen ikke blir banket ut eller vasket bort. Miljøgevinsten er todelt: Maskinen går smidigere, og du eliminerer brorparten av forbruket ditt fra kretsløpet. Bruk motorolje som overpresterer og varer

Vi har tidligere skrevet utfyllende om motorolje, men her får du kortversjonen: 

I en motorolje av høy kvalitet har produsenten brukt mer penger på tilsetninger og baseoljen. Dermed vil den ikke bare tilfredsstille klassespesifikasjonene – den overgår dem. Motorolje av høy kvalitet yter bedre fra første stund, hvilket blant annet fører til et lavere drivstofforbruk. Dessuten varer den betydelig lengre, og gjør det mulig å utvide skiftintervallene. 

Vi anbefaler at du tar en oljeprøve når maskinen din har gått i mellom 500–1 000 timer. Den sender du til analyse (vi anbefaler Norsk Oljelaboratorium) for å se om egenskapene er som de skal være. Bruker du rett olje, vil prøvene alltid bekrefte at den fortsatt er bra. Miljøeffekten i god motorolje er at du trenger mindre av den, samtidig som du får en mer drivstoffgjerrig motor.

OBS! Er maskinen din innenfor garantitiden, må du følge produsentens skiftintervall. 

Les mer: Hvilken motorolje bør jeg bruke, og hva må jeg tenke på når jeg skifter?Velg hydraulikkolje som beskytter mekanikken – og framdriften 

Begrepet «spare seg til fant» gjelder i høyeste grad i anleggsbransjen. Bruker du for eksempel hydraulikkolje av lav kvalitet, øker du risikoen for slangebrudd. Den kan tørke ut pakninger og slanger slik at du får brudd eller sprekker fra innsiden og ut, med det resultat at slangene ryker. 

Én ting er å miste olje og måtte bytte slanger. Det blir også en hårete ryddejobb: De færreste jubler når det lekker 100–200 liter hydraulikkolje rett ut i grunnen, eller – hvis du er bonde – i potetåkeren. Da er det bare å hente gravemaskinen, fylle opp lastebilen og betale en klekkelig sum for deponering av forurenset masse. 

Og den jobben du egentlig skulle gjøre? Vel – den må vente. Så velg heller en hydraulikkolje av høy kvalitet. Den gir bedre beskyttelse enn konvensjonelle oljer. Gå for en girolje som er tøff nok

Når vi snakker om beskyttelse: Girolje er heller ikke noe du bør overlate til tilfeldighetene. Girkasser er ofte svært kostbare og fintfølende, samtidig som de er blant maskinparkens tyngst brukte komponenter. Derfor trenger du en girolje som dekker alle utsatte deler med hel oljefilm, noe du oppnår ved å bruke en girolje med høy viskositetsindeks. Slik kan du forlenge skiftintervallet, enkelt og greit fordi friksjon og slitasje reduseres. Det fører også til mindre bytting av deler.

Visste du forresten at det finnes olje som kan brukes både som hydraulikkolje og girolje?

Les også: Slik reduserer du dieselforbruket i maskinparkenVedlikeholdsproduktene er maskinparkens kosthold

Når det gjelder vedlikeholdsprodukter generelt, kan man si følgende: Jo høyere kvalitet, desto mindre trøbbel. 

Det er litt som med kostholdet for oss mennesker. Det er sikkert smart å ta tran, men det spørs hvor mye det hjelper om dietten for øvrig er nudler og smågodt. Tenk gjennomgående høy kvalitet, så du slipper at maskinen blir stående på grunn av noe som enkelt kunne vært unngått.

– Skal vi klare å minimere avfallsmengdene og effektivisere ressursbruken, må vi utfordre hele verdikjeden til å finne nye løsninger og bedre prosesser.

Birgitte Molstad, miljødirektør i OBOS
og leder for Construction Citys kjernegruppe
for bærekraft og sirkulærøkonomi.

 

Selv om vi har trukket frem enkeltkategorier i denne artikkelen, vil vi minne om at vedlikehold handler om å etablere en kultur. La ryggmargsrefleksen bli å tenke kvalitet – enten du skal beskytte grabben mot saltvann, eller når du automatisk velger monteringsfettet som senere lar deg demontere utstyret fremfor å ødelegge det. Da får du en maskinpark som ikke bare er til å stole på, men som bruker mindre ressurser. 

Det koster mindre for miljøet, og mindre for deg. 

Klar for å bytte ut med høykvalitetsprodukter? Prøv Enklere Lager for maskinpark.

New call-to-action