Må du bruke H1-sertifiserte smøremidler overalt?

Må du bruke H1-sertifiserte smøremidler overalt?

Det trygge svaret er ja. Men blir ikke det unødvendig dyrt? Kanskje finnes det en gyllen middelvei.

I næringsmiddelindustrien er matsikkerhet alfa og omega. Snarveier og venstrehåndsarbeid kan få svært kostbare konsekvenser. Men betyr det at du må helgardere deg med H1-sertifiserte smøremidler og oljer på absolutt hele produksjonsanlegget?

I noen tilfeller vil helgardering kanskje være det beste  – og eneste – alternativet. Ofte vil derimot gode rutiner kunne spare deg for overforbruk av de edle H1-dråpene. I denne artikkelen gjør vi vårt beste for å definere bruksområdene, og konsekvensene av å trå feil.

 

Rene soner, urene soner og krysskontaminering

I produksjonsmiljøer snakker vi gjerne om rene og urene soner (alternativt inne- og utesoner). Tradisjonelt har denne inndelingen også definert hvor vi benytter H1-sertifiserte smøremidler og oljer, og hvor vi kan bruke de mer tradisjonelle produktene.

Dagens krav til matsikkerhet overlater imidlertid lite til tilfeldighetene. Faren for krysskontaminering har gjort at mange tyr til H1-sertifiserte smøremidler og oljer også i de urene sonene. Det er i og for seg forståelig, all den tid det er ekstremt lite som skal til for å dra med seg rester fra uren til ren sone. 

Skal du lykkes med å isolere den rene sonen helt og holdent, og med det unngå krysskontaminering fra den urene sonen, må skillet gå helt fra produksjon og opp til vedlikehold og oppbevaring. For å være på den sikre siden bør du med andre ord ha egne rutiner og separate verksteder tilknyttet de ulike sonene. 

 

Direkte vs. indirekte kontakt

Hvis du har landet på at egne rutiner for vedlikehold av rene og urene soner er uoppnåelig, og med det velger H1 over hele fjøla, kan du stoppe å lese nå. Resten av artikkelen er i all hovedsak tuftet på deg som vurderer å bruke H1 kun der det er nødvendig og påkrevd.

Det er stor fare for at smøremidler og oljer havner i kontakt med produksjonen i den rene sonen. Men betyr det at H1 er eneste farbare vei for samtlig maskineri? Også ved indirekte kontakt? Vi tror svaret er ja.

Kravene fra Mattilsynet er at du skal bruke sertifiserte smøremidler og oljer der det er fare for kontakt med mat. Følgelig er det naturlig å anta tilsyn i all hovedsak føres på samlebånd, skinner, sløyemaskiner, emballasjemaskiner og lignende. Men hva med girkassene? Trucken? Kompressoren?

Sistnevnte har det vi omtaler som indirekte kontakt med mat. Det vil si at utstyret potensielt kan påvirke matkvaliteten, hygienen eller sikkerheten gjennom luftbårne utslipp av partikler, olje eller andre stoffer – selv om det ikke berører maten fysisk.

En annen måte dette utstyret kan påvirke matkvaliteten på er gjennom kjedereaksjoner fra utstyr med indirekte kontakt til utstyr med direkte kontakt, som igjen har kontakt med maten. Vi anbefaler derfor å bruke H1-sertifiserte smøremidler og oljer på samtlige maskiner og utstyr i den rene sonen.

 

H1 overalt – blir det ikke dyrt?

Det er ikke til å stikke under en stol at H1-sertifiserte smøremidler og oljer har en betydelig større investeringskostnad enn andre, mindre matsikre alternativer. Nøkkelordet her er investeringskostnad.

For ikke bare bidrar H1-sertifiserte smøremidler og oljer til at du unngår riper i lakken fra Mattilsynet – som igjen går utover omdømme og omsetning – det er mer motstandsdyktig og vedlikeholdseffektivt i drift.

H1-sertifiserte smøremidler og oljer er spesiallaget for produksjonsmiljøer, og tåler bruk av store mengder vann og kjemikalier langt bedre enn øvrige produkter. Vi tok nylig en prat med Halle Løvmo, teknisk leder på Laksefabrikken til SinkabergHansen, som kunne fortelle om store besparelser grunnet lavere kvantum av produkter, lengre holdbarhet og mindre vedlikehold.

Med andre ord: Bruk av utelukkende H1-sertifiserte smøremidler og oljer lønner seg i rene produksjonsmiljøer fordi de både er matsikre og driftssikre.

 

Omfanget av H1 avhenger av rutinene dine

Konklusjonen på hvor du skal bruke H1 og hvor du kan la være er dessverre ikke spesielt universell. Som så mye annet avhenger den av forholdene på akkurat ditt produksjonsanlegg, og hvilke rutiner dere har for vedlikehold.

Vi tror definitivt det er mulig å begrense bruken av H1-sertifiserte smøremidler og oljer til de rene sonene på et produksjonsanlegg eller slakteri, men at dette fordrer separate rutiner og verksteder for de ulike maskinene.

Skal du være på den sikre siden når tilsynet først inntreffer, skader det ikke å bruke H1 overalt. Og som vi har vært inne på – H1-sertifiserte smøremidler og oljer er svært robuste. Avhengig av driften din kan det faktisk hende det lønner seg å velge kvalitet i lengden uansett.

Ønsker du å lære mer om bruk av H1-sertifiserte smøremidler og oljer? Vi kommer gjerne på besøk til deg for å tilpasse en løsning for akkurat din produksjonsbedrift.

 

New call-to-action