Napier setter ny standard i bruken av H1

Napier setter ny standard i bruken av H1

For bløggerkjempen fra Bømlo kommer mattrygghet og fiskevelferd først. Derfor har de definert en ny, verdensledende H1-standard internt.

Siden 1995 har Napier flyttet grenser. De revolusjonerte brønnbåtindustrien med skyveskott i sin tid, men ikke før resten av bransjen hadde tatt dem i bruk satte Napier i gang utviklingen av bløggebåter som kunne bløgge fisken på merdkanten, i dag kjent som prosessbåter. 

Det er med andre ord ingen overdrivelse at Bømlorederiet har innovasjon innebygd i skroget. Selve forretningsideen deres går ut på å hjelpe oppdrettere med å oppnå bedre fiskevelferd, bærekraft og lønnsomhet gjennom nye, smarte løsninger. 

Det siste innovasjonstrekket til Napier flytter imidlertid ikke bare grenser for dem selv, men for leverandører, produsenter, kunder og øvrige samarbeidspartnere. 

 

– Kan vi ikke bare bruke H1 over hele linja?

Espen Samdal er teknisk sjef i Napier. Han overværer ytelsen på alt fra thrustere til fiskepumper, og har med det også ansvar for valg av smøremidler og oljer. Som et ledd i næringskjeden er Napier pålagt at disse skal være næringsmiddelgodkjente i deler av produksjonen sin, men ikke alle. 

– Med dagens regelverk vil det alltid være en viss fare for krysskontaminering, og den faren ser ikke vi noen grunn til å ha. Vi mener at alt på linja som kan komme i kontakt med fisken bør ha sertifikater, og derfor besluttet vi å gå for H1 der det finnes produkter for det, forteller han.

Prosessen startet med å utforske hvilke smøremidler og oljer som var tilgengelige der og da, og som kunne erstatte produktene de allerede brukte. Men utstyret som skulle få ny olje er ikke akkurat av den billige sorten, og konsekvensene ville derfor være stor om noe skulle skjære seg. Samdal forteller om en trygg samarbeidspartner i dette arbeidet:

– Relekta kan faget sitt, og har et sterkt teknisk lag i ryggen. I tillegg har de et dedikert fokus på god kundekontakt. I sum har dette gjort utforsknings- og implementeringsprosessene svært mye enklere for oss, sier han.

Taupiri ved merd_Kenneth Vatle
Fartøyet «Taupiri» ved merdekanten 

Fra visjon til drift

Å finne, teste og implementere eksisterende H1-produkter tok et drøyt år for Napier. Det var viktig for dem å sikre at de nye produktene ville tilfredsstille alle behov og at prosessene var godt forankret hos mannskapet. En ny, universell brukerplan ble viktig i dette arbeidet.

– Brukerplanen fra Relekta forenkler hverdagen veldig for mannskapet vårt. Alle båtene våre har samme brukerplan, som eliminerer feilbruk og gjør rotering av mannskap mye smidigere. Hele mannskapet har rett og slett full kontroll over hva som skal brukes hvor, mener Samdal.

Men parallelt med implementeringen av produkter som fantes, så Napier også at det var hull i H1-porteføljen. For noen bruksområder, måtte det rett og slett enda mer innovasjon til.

 

Napier flytter grenser – også for Relekta

Målet om full dekning av næringsmiddelgodkjente smøremidler og oljer må kunne kategoriseres som relativt ambisiøst, all den tid mange av produktene ennå ikke finnes. Dagens maskiner, utstyr og teknologi setter visse begrensninger, som for eksempel i motor og maskinrom. Men også de begrensningene vil Napier til livs.

– Vi utfordrer alle leverandørene våre på å levere trygge og gode produkter, mener Samdal, og fortsetter: 

– I Napier jobber vi ikke bare for våre egne verdier, men også for å ivareta kundenes verdier. Da er det vår plikt å redusere all fare for krysskontaminering der det er mulig. Dessuten gjør «H1 overalt»-filosofien vår det enklere for mannskapet å holde tunga rett i munnen. Totalt sett har vi tro på at strategien lønner seg på sikt, mener han.

At Napier er så offensive som de er har også Relekta fått merke, med stadige forespørsler om nye bruksområder for H1-sertifiserte smøremidler og oljer. I tur og orden har vi måttet utfordre leverandører og maskinprodusenter, som igjen må tenke nytt og annerledes. 

 

En ny standard for matsikkerhet til sjøs

Napiers initiativ har satt i gang en dominoeffekt som fører hele næringskjeden fremover mot mer bærekraftig og matsikker produksjon. Oss bekjent er de det første havbruksrederiet som har besluttet å bruke utelukkende H1-sertifiserte produkter, noe vi er stolte av å være en liten del av.

– Det handler om å ivareta trygge prosesser og rammer for høykvalitets matproduksjon. Næringen har et stort fokus på mattrygghet, og det skal i alle fall ikke stå på oss. For å oppnå sertifiseringer som FSSC/ISO 22000 er vi avhengige av trygge valg og rutiner rundt håndtering av mat, noe H1-adapsjonen bidrar til, erklærer Samdal.

Rederiet er i disse dager i ferd med å utvide flåten fra fire til seks prosessfartøy, og de to nyeste tilskuddene spekkes for så mattrygg produksjon som overhodet mulig. Prosessen med å retrofitte de fire eksisterende båtene til H1-optimalisert drift er snart også i mål. Om fremtiden med Relekta som leverandør av smøremidler og oljer har Samdal kun lovord å komme med:

– Relekta har vist seg som en meget verdifull samarbeidspartner til nå, og vi ser frem til videre samarbeid. De forstår viktigheten av næringsmiddelgodkjente produkter, og er akkurat så «på» som vi ønsker, sier han avslutningsvis.

 

New call-to-action