Hvordan få ned antall vedlikeholdsprodukter på lageret?

Hvordan få ned antall vedlikeholdsprodukter på lageret?

Det skal ikke mye til for å gjøre hverdagen på lageret enklere og billigere. Tvert imot skal det mindre til.

For en som jobber med vedlikehold, er det fascinerende å se hvor mange produkter som finnes på markedet. Bare det å skulle løsne en fastrustet bolt eller koble fra et brøyteskjær, kan involvere en bråte med produkter. 

Først bruker du kanskje frysespray, slik at metallet krymper. Deretter rustløser, som ved hjelp av spriten kommer til i kriker og kroker. Så er det ett produkt til å fortrenge fukt, ett til å smøre, og ett til å penetrere og konservere. Det blir hele fem vedlikeholdsprodukter for en helt vanlig vedlikeholdsoppgave. Og det stopper ikke der. 

De fleste verksteder har nemlig flere leverandører som leverer vedlikeholdsprodukter til samme bruk. Dermed huser plutselig lageret 15–20 produkter for grunnleggende mekanisk vedlikehold. Det blir dyrt, uoversiktlig og uheldig fra et HMS-perspektiv. 

La meg forklare hvordan du kan gjøre livet på lageret litt enklere.

 

Substitusjon er nøkkelen

Da jeg begynte i Relekta for 10 år siden, var begrepet substitusjon noe av det første jeg fikk lære om. Kort sagt går det ut på å erstatte mange produkter med færre. 

For eksempel vil en vedlikeholdsolje av høy kvalitet fortrenge fukt, løse opp rust, smøre, penetrere og konservere – i ett og samme produkt. Dermed kan den erstatte fem dedikerte produkter av lavere kvalitet. 

Den samme forenklingen kan du oppnå innenfor flere vedlikeholdskategorier, enten det gjelder automatgirolje, kjølevæske, hydraulikkolje eller noe annet.

Men hvorfor lager ikke alle slike universalprodukter?

 

Kvalitet koster litt mer, men det betaler seg

Pris er en avgjørende faktor. Det er billig å lage noe som er enkelt. Skal du ha produkter som klarer flere oppgaver på én gang, kreves det tross alt et bedre grunnprodukt. Så hvis du bare kaster et kjapt blikk på prisen når du handler, virker kanskje rustløseren til kr 149,- som et godt kjøp i forhold til multiproduktet til kr 249,-. Men når du så trenger fire andre produkter til kr 149,- nærmer du deg kr 750,-. 

Da ser kr 249,- ut som en bedre deal – og det er det jo. Men ikke bare på grunn av prisen.

 

Fordelene med å ha færre vedlikeholdsprodukter

I tillegg til lavere totale produktkostnader, er det en rekke andre fordeler knyttet til å ha færre vedlikeholdsprodukter. 

Det gir enklere håndtering av kjemikalier, fordi du får færre HMS-datablader å forholde deg til. Dette gjør HMS-arbeidet mye smidigere; det er ingen enkel sak å ha oversikt over 20 forskjellige instrukser. 

I tillegg blir avfallshåndteringen lettere å standardisere på tvers av organisasjonen. Det vil igjen gagne miljøet, ettersom det er lettere å sortere på rett måte når det er færre stoffer. 

Standardisering er dessuten gull verdt i en maskinpark med flere slags kjøretøyer. I motoroljeverden skal for eksempel Volvo, MAN og Scania alle ha egen olje, men en høykvalitets motorolje kan fort dekke alle tre. Det at anleggsplassen kan klare seg med én type olje, har store logistikkmessige fordeler. Frakten blir enklere, og i tillegg blir det færre leverandører å kommunisere med. 

La meg oppsummere fordelene med å kutte ned på antallet vedlikeholdsprodukter: 

 • Lavere innkjøpskostnader
 • Enklere håndtering av kjemikalier
 • Smidigere HMS-arbeid
 • Enklere avfallshåndtering 
 • Ivaretakelse av miljøet
 • Bedre kompatibilitet med maskinparken

 

Hvilke produkter kan du kutte ned på?

Den typiske situasjonen jeg ser på et lager er at det finnes 2–6 produkter innen hver av de følgende kategoriene:

 • Bremserens
 • Avfettinger/såper
 • Vedlikeholdsoljer
 • Smørefett
 • Girolje
 • Kjøleveske
 • Automatgiroljer
 • Hydraulikkolje
 • Lim

Ser det kjent ut? Da bør du ta kontakt med en ekspert og jobbe deg systematisk gjennom for å tynne i rekkene.

Vi hadde for eksempel en kunde med 25–30 forskjellige produkter i kjemiskapet sitt. Etter å ha jobbet sammen en stund, har vi kommet oss ned til 8–10 produkter. Dermed eliminerte vi ca. 20 ulike HMS-profiler. 

Resultatet er at hverdagen er blitt mye enklere for de ansatte. På verkstedet har alle ansvar for produktene på sin egen stasjon, og har det nå mye mer oversiktlig. For bedriften gir det enklere opplæring og totalforbruket går ned. 

Lykke til! 

Ønsker du et Enklere Lager? Ta kontakt med oss, så tar vi sammen en nøye gjennomgang og kvitter oss med alt som er overflødig.


New call-to-action