Hva betyr spesifikasjonene og NLGI-grad for valg av fett?

Hva betyr spesifikasjonene og NLGI-grad for valg av fett?

Vi tar en kjapp gjennomgang av hva du må vite neste gang du skal velge smørefett. 

Skal du velge fett til maskinparken, er det en lang rekke hensyn som legger føringer for hva du bør lande på. Er maskinen din ofte utsatt for vann? Jobber delene under høyt trykk? Hvilket temperaturintervall bør du høyde for?

Du skal nå få en kort innføring i noen av spesifikasjonene du kan regne med å støte på. 

Over: Smøremiddelfaget byr på litt av hvert.
Her fra spesifikasjonsbladet til produktet LanoPro Marine Grease EP2 EAL


4–ball weld load

Denne angir ved hvilken rotasjonskraft (N) fire stålkuler plassert i pyramideform sveises sammen/stanser, i smurt tilstand. Jo høyere tall, desto bedre smøreegenskaper har fettet under trykk. Dette indikerer om fettet egner seg til lettere eller tyngre applikasjoner. 

Se denne videoen for en demonstrasjon av testen.

4–ball wear scar

Denne er nært beslektet med 4-ball weld load. I stedet for at man ser etter full stans, måler man her hvor dype sår de fire stålkulene får av testen. Jo bedre smørefett, desto mindre «scarring», eller arrdannelse.

Baseolje (base oil)

Forteller hvilken olje smørefettet er basert på. Dette har betydning for bruksområdene til produktet, og sier blant annet om den er biologisk nedbrytbar.

Baseoljeviskositetet (base oil viscosity)

Angir hvor tynt-/tyktflytende smørefettets baseolje er ved 40°C og 100°C. Dette er viktig fordi du trenger et smøremiddel som bevarer egenskapene sine (og maskinen din) uavhengig av omstendighetene. Begrensninger i smøremidlene gir begrensninger i maskinparken.

Dropping point

Indikerer ved hvilken temperatur fettet endrer konsistens fra semi-fast til flytende. Tenk smør i en kjele. For eksempel vil LanoPro Marine Grease EP2 EAL 18 kg«droppe» når temperaturen overstiger 140°C (se tabellen ovenfor). 

Colour (farge)

Fargen i seg selv har ikke noe å si. Den kan imidlertid gjøre det enklere å skille mellom applikasjoner for et verksted som bruker flere typer fett. 

NLGI-grad

Stekeolje og ketsjup har ingenting å gjøre i maskinene dine, men de er fine å bruke når vi skal illustrere konsistensen på ulike smørefett. Merk også sammenhengen med Penetration range.

NLGI-grad Worked Penetration Range, 25°C (77°F) Konsistensen tilsvarer Bruksområde
000 445-475 ketchup-relekta

Ketchup

Lukkede systemer, girsystemer
00 400-430

gresskarpuré
Gresskarpuré

Lukkede systemer, girsystemer
0 355-385 iStock-500321319 (1)-min
Brun sennep
Sentralsmøring
1 310-340 iStock-1290927969-min

Tomatpuré

Sentralsmøring og lave temperaturer
2 265-295 peanøttsmør

Peanøttsmør

Mange - dette er det mest vanlige fettet. Når man bruker fett i patroner er det hovedsakelig dette man bruker.
3 220-250 vegansk-fett
Vegansk fett
Høye hastigheter, vertikale lagre.
4 175-205

iStock-498916042-minFrozen yoghurt

Svært høye hastigheter.
5 130-160 paté

Paté, fin (smooth paste)

 
6 85-115 prim
Prim (cheddar cheese spread)
 


Penetration 60 / 100 000 strokes

Dette er tester man gjør for å bestemme fettets stivhet etter lett og tung bruk. Man slipper et spisst kon ned i fettet etter henholdsvis 60 og 100 000 strokes/sykluser og måler hvor langt ned det synker. Slik får man enten en indikasjon på om fettet evner å holde seg på plass der det skal være, eller om det er passe flyktig – litt avhengig av hvilke egenskaper en ønsker seg. 

Les også: Derfor har Roar Wilhelmsen AS én leverandør for alt av vedlikehold

Separasjon (separation)

Separasjon forteller hvor mye av smørefettet som omdannes til olje når det utsettes for høye temperaturer over tid. Det er oljen som smører, så det er viktig at man har en viss separasjon. Graden avhenger av applikasjonen.

SKF Emcor

SKF Emcor-verdien angir hvor godt smørefettet beskytter lageret mot korrosjon. Verdier oppgis både for destillert vann og saltvann. Det finnes også en «Wash-out»-variant der man ved å skråstille testriggen lar vannet skylle gjennom huset, og dermed «vaske ut» de korrosjonshemmende stoffene i smørefettet. Dette er en nyttig test med tanke på applikasjoner der lageret gjentatte ganger vil utsettes for vann. 

Les mer hos SKF, som har utviklet testen.

Temperaturintervall

Angir hvilket temperaturintervall smørefettet er testet/sertifisert for. Det er viktig at smørefettet bevarer egenskapene sine i alle scenarier. 

Tykningsmiddel (thickener)

I følge NLGI, er tykningsmiddel det som skiller smørefett fra flytende smøremidler. Videre beskriver de tykningsmidler som delvis oppløselige partikler som gir smørefettet sin halvfaste konsistens. Det finnes mange ulike tykningsmidler, og de gir smørefett forskjellige egenskaper avhengig av hvor de skal brukes. Se NLGI-grad.  

Vannresistens (water resistance)

Dette tallet sier noe om hvor mye av fettet som blir vasket ut ved tilgang på vann, om det blander seg og i hvilken grad det beholder smøreegenskapene.

Hvordan velge for hele maskinparken? 

Det kan være lurt å sette seg litt inn i hva de ulike spesifikasjonene betyr. Ofte gir det tilstrekkelig grunnlag for å velge det rette produktet. Samtidig er smørefett et komplekst fagområde, og ingen maskinparker er like. Dersom du ønsker optimale driftsforhold for samtlige maskiner, bør du ta en skikkelig gjennomgang med en vedlikeholdsspesialist. 

Relekta kommer gjerne på besøk for å gi råd slik at du får en komplett og tilpasset vedlikeholdspakke. Det innebærer som regel at vi eliminerer overflødige produkter, noe som reduserer både kompleksitet og utgifter. 

Vi kaller det Enklere Lager, og lover at du ikke finner en bedre måte å rydde opp i produktene dine på.

Lykke til!

New call-to-action