Bjørøyas oppskrift for driftssikker lakseoppdrett

Bjørøyas oppskrift for driftssikker lakseoppdrett

… i alle fall delene som handler om oljer og smøremidler! Og de er det ikke rent få av i et storskala, interkommunalt produksjonsmiljø som hos Bjørøya.

Bjørøya er en familieeid lakseoppdretter med hovedbase i Flatanger. Det tradisjonsrike selskapet har siden 1982 ekspandert til å dekke store deler av Trøndelagskysten, og drives i dag av barnebarna til pionéren Lillian Løfsnæs.

Fra de første 1500 laksene ble satt ut i 1982, har Bjørøya i skrivende stund over 6 millioner fisk i merdene sine. Et slikt produksjonsvolum drifter ikke seg selv, og stiller høye krav til alt fra kompetanse og kvalitet til rutiner og samarbeidspartnere. 

Vi har tatt en prat med teknisk leder i Bjørøya, Espen Havstein Lindseth, som har det overordnede ansvaret for nettopp den tekniske driften av Bjørøyas mange anlegg.

 

Høye krav til driftssikkerhet i oppdrettsbransjen

Lindseth legger ikke skjul på kompleksiteten som kommer med å drifte seks lokaliteter til sjøs. Store avstander, vær og vind, sesongvariasjoner og mye eksponert arbeid gjør at lite er overlatt til tilfeldighetene. Han trekker blant annet frem HMS som et svært viktig fokusområde for oppdrettsselskapet:

– Driftsteknikerne våre jobber eksponert. Derfor er vi avhengig av at båter og utstyr fungerer optimalt, forteller han.

I tillegg til sikkerheten for de ansatte, er Lindseth naturlig nok opptatt av selve driften. Fisken settes ut og tas opp i sykluser på 16–18 måneder, og det er lite rom for vedlikehold. Eller som han sier det selv:

– Det er ikke bare å fortøye og dra på verksted hvis noe ryker.

Med begrensede muligheter til å ta fartøy og maskineri ut av drift, er robuste kvalitetsprodukter alfa og omega for Lindseth. Og der setter han pris på en totalleverandør som holder orden i sakene.

Group 27 (1)Group 28

Foto: Bjørøya

 

En totalleverandør med oversikt

– Kjernekompetansen vår er lakseoppdrett, ikke motorolje, sier Lindseth.

Med mange maskiner i drift, med enda flere smørepunkter, er Lindseth sikker i sin sak på at de sparer mye tid og penger på å overlate lagerstyringen til Relekta. Enten det gjelder robust motorolje eller smøring av propellakslinger, hylser og vinsjer, understreker han verdien av en standardisert løsning.

– Vi har mange teknikere og mekanikere med ulik kompetanse og erfaring på olje- og smøremiddelfeltet. Skulle innkjøp og lagerstyring vært overlatt helt og holdent til oss selv, hadde vi sannsynligvis endt opp med en million forskjellige produkter. Nå har vi en standardisert løsning med færre, mer solide og allsidige produkter, fortsetter han.

Han legger også vekt på tilliten samarbeidet er tuftet på, hvor han verdsetter måten samarbeidspartneren forenkler administrasjonen ved at de forstår selve driften:

– Ikke bare leverer de oljer, smøremidler og annet forbruksmateriell, Relekta er en verdifull rådgivende samarbeidspartner for oss.

 

Enklere Lager til sjøs

Lindseth har vært inne på alternativet til å ha en totalleverandør av oljer og smøremidler allerede, nemlig fri flyt av produkter. Med over 80 ansatte fordelt på et stort geografisk område, er et oversiktlig produktsortiment avgjørende for å bevare kontrollen.

– Ved hjelp av Relekta har vi et konsentrert produktsortiment med flere bruksområder, slik at vi slipper alle disse spesialproduktene som ingen egentlig forstår hva skal brukes til, forteller Lindseth.

Og nettopp det opplever Lindseth at han får med Enklere Lager. Han kan få fokusere på å optimalisere driften til Bjørøya i stedet for å bruke tid på administrasjon, logistikk og opplæring.

– Det kjekkeste med Enklere Lager, er at noen alltid passer på. Det er enkelt og oversiktlig, og jeg slipper å bekymre meg for at vi går tomme for kritiske produkter, bemerker han om løsningen. 

Ellers setter Lindseth pris på jevnlige kontaktpunkter med Relekta, enten det gjelder kontroll av lagerbeholdning, informasjon om nye produkter eller spørsmål:

– Med Relekta på laget holder vi oss oppdatert på olje- og smøremiddelfronten. De er alltid på ballen, avslutter han. 

New call-to-action